ความรู้พื้นฐานทางโภชนาการ ที่จำเป็นต่อการลดความอ้วน